Ullensaker HjemAktueltInformasjonSpørsmål og svarKontakt
Utekontakten Header Informasjon

Hva er Utekontakten?

Intensjonen er å etablere kontakt med ungdommene på et tidligst mulig tidspunkt, og motivere dem for alternativ virksomhet, hjelp eller behandling. Dette gjør utekontaktene gjennom å oppsøke ungdomsmiljøer i sentrumsgatene, på kjøpesentre, på togstasjoner/ trafikkknutepunkter, ved bensinstasjoner, gatekjøkken, på skoler og i fritidsklubber og overalt ellers hvor ungdom oppholder seg.

 

For å drive mest mulig effektivt må utekontaktene etablere gode samarbeidsrutiner med andre hjelpeinstanser. Utekontaktene samarbeider bl.a. med fritidsklubber, skoler, barneverntjeneste og sosialkontor, skolehelsetjeneste og helsestasjoner for ungdom, forebyggende politi i tillegg til ungdommens familie.

 

Temaer som ungdom tar opp med utekontaktene (eller omvendt) kan bl.a. være:
·    rus
·    kriminalitet
·    vold og overgrep  
·    familie og venner (konflikter, bekymring) 
·    seksualitet
·    skole/utdanning og arbeid 
·    bolig
·    rasisme og diskriminering 
·    psykiske problemer og lidelser (f.eks. spiseforstyrrelser, angst, selvmordsproblematikk) 

 

Ved å arbeide oppsøkende ute i ungdomsmiljøene, kommer utekontaktene tidlig i kontakt med ungdom som er i faresonen, såkalt sårbar ungdom. Utekontaktene er et lavterskeltilbud, med stor vekt på tilgjengelighet for brukerne og med en ubyråkratisk og fleksibel arbeidsform.

  

Vi vet at ungdom vil Bli sett. Bli hørt. Bli forstått. Vi tror at ungdom opplever det nettopp slik i møte med Utekontakten. Vi bygger vår kontakt med ungdom på tillit, at vi har tid til dere, at vi skal være tilgjengelig og at det vi gjør og sier er troverdig.

 

De fleste ungdommene som kommer til oss vil snakke med voksne som forstår dem, støtte dem og selvfølgelig hjelpe til slik at ting kan bli bra.

 

Utekontakten er voksne sosialarbeiderere som arbeider med å hjelpe ungdom som trenger noen å snakke med  for å finne ut av vanskelig ting, eller trenger praktisk hjelp, f.eks. med jobbsøknad, få kondomer og brosjyrer og mye mye mer.

 

Noen av de ungdommene som oppsøker Utekontakten kan ha det vanskelig i forhold til f.eks. skole, familie, venner, seksualitet, følelser, er deprimerte, spiseforstyrrelser, vært utsatt for overgrep, stiller strenge krav til seg selv, er bekymret for seg selv eller andre, egen eller andres rusbruk, seksuell legning, ensomhet, mobbing og mange, mange andre ting.

 

Utekontakten har taushetsplikt og har i utgangspunktet ikke lov til å gå videre med det ungdommen forteller. Hvis et problem er så alvorlig at det kan gå ut over liv og helse kan en

sosialarbeider bryte taushetsplikten. Da skal ungdommen informeres og få si hva den mener.  

 

Utekontakten oppsøker ungdom der ungdom vanligvis oppholder seg. Det kan være på kjøpesentrene, på en ungdomsklubb, utenfor en kiosk, på skolen osv. Når vi er ute for å treffe ungdommer er det for at ungdommer skal bli kjent med oss og vite hva vi kan gjøre for ungdom.

 

Hva gjør vi? 
- Tilbyr deg samtaler alene eller sammen med andre.


- Er med når du ønsker å diskutere noe som er vanskelig med foreldre, lærere, ulike offentlige instanser eller venner.


- Hjelper deg å finne noe meningsfylt å gjøre på fritiden.


- Samarbeider med deg og evt. andre om skolegang eller arbeid, og hjelper til med ulike søknader.


- Hjelper deg å kontakte andre i hjelpeapparatet.


- Kan starte en gruppe for ungdommer når du har aktiviteter/ temaer som opptar deg, og som du ønsker å utøve/ diskutere med andre ungdommer.


Postadresse: Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim • Besøksadresse: Calypso på Jessheim • utekontakten@ullensaker.kommune.no
Powered by mpPublishDesigned by mpDesign