Ullensaker HjemAktueltInformasjonSpørsmål og svarKontakt
Utekontakten Header Informasjon

Spiseforstyrrelser

Hva er spiseforstyrrelse?
Spiseforstyrrelser vil si å ha et vanskelig forhold til mat, vekt og egen kropp.
 
Ofte er det ikke en enkeltstående hendelse som fører til spiseforstyrrelse, men spiseforstyrrelsen kan være utløst av en hendelse. Elementer som kan føre til spiseforstyrrelser kan være sorg, sinne, mobbing, høye krav til seg selv, tap av nære relasjoner, stress, lav selvfølelse, overgrep, skyld og skam følelse, ensomhet og flere andre ting. Fokus på mat, vekt og kropp blir en måte å mestre livet på, i mangel av andre måter å klare det vanskelige på.
Spiseforstyrrelsen kan sammenlignes med en ventil eller en redningsvest. Spiseforstyrrelsen blir en måte å mestre livet på, for å holde seg "flytende" i en vanskelig livssituasjon. Maten kan døyve følelser, å kaste opp kan virke rensende og gi korvarig lettelse. Å mestre livet på denne måten er lite hensiktsmessig. Følelsene som er den virkelige årsaken til utviklingen av spiseforstyrrelsen, kommer ikke frem. Følelsene forblir ubearbeidet.
Mange med spiseforstyrrelser vet ikke årsaken til at de har utviklet et anstrengt forhold til mat, vekt og kropp.
 
 
Hvorfor spiseforstyrrelse?
Vanskelig ting i hverdagen som man ikke klarer å håndtere, gir seg utslag i symptomer. Symptomene kan være angst, depresjon, arbeidsnarkomani, rus, selvskading, somatiske lidelser, spiseforstyrrelser eller andre ting. For noen veksler det mellom ulike symptomer i ulike perioder.
Ofte er det vanskelig å vite hva som ligger til grunn for spiseforstyrrelsen og at det ble som det ble. Gjennom dialog, kan en drive detektivarbeid, og bli bevisst hva som gjør at en har utviklet spiseforstyrrelse.
 
Arbeid med egne følelser kreves mot, og er slitsomt. Underveis oppdager man nye sider ved seg selv, som kan bidra til økt forståelse og motivasjon, og ny mestring.
 
Spiseforstyrrelsesr påvirker store deler av livet. Kontrollen over maten og kroppen, overføres også til andre deler av livet.
 
 
Kort forklaring på hva som kjennetegner de ulike begrepene.
 
Anoreksi
* Vekttap, ofte forbundet med trening
* Frykt for å legge på seg
* Forstyrret kroppsbilde
* Tap av menstruasjon
 
Bulimi
* Episoder med overspisning (med tap av kontoll)
* Bruk av ulike renselsesmetoder (oppkast, avføringstabletter etc.)
* Opptatthet av kroppens form og vekt
 
Tvangsspising
* Episoder med overspisning (uten renselse)
* Uregelmessig og destruktivt matinntak
* Store vektsvingninger
 
Ortoreksi
* Sykelig opptatt av hva man putter i munnen
* Spesial lagde dietter og ritualer (tvangsmessig forhold til mat)
* Maten må være ren nyttig og fettfri
* Opptatt av sunnhet på en måte som gjør det sykt
 
Megareksi
* Opptatt av å bygge muskler
* Protein-shake, proteinrik mat
 
 
Begrepene ovenfor er kanskje kjent, og viser at det ikke er maten som gjør deg syk.
De med spiseforstyrrelser kan oppleve det helt forskjellig, selv om symptomene/kjennetegnene er like. Spiseforstyrrelsen kan starte med at en er utrygg på seg selv, og at noe vanskelig inntreffer som er vanskelig å håndtere. Spiseforstyrrelsen kan føles som en redning. Spiseforstyrrelsen kan også starte med stress, en tanke om at en vil ned i vekt, bruk av mat som trøst osv.
 
Tall fra Norge viser at 20 % gutter i alderen 12-18 år er i risiko for å utvikle spiseforstyrrelser.

Mange tenker: Kan gutter og menn få spiseforstyrrelser?

Svaret er definitivt JA.
 
Symptomene ser ofte annerledes ut hos gutter og menn enn hos jenter og kvinner. 
Gutter og menn er ofte mer opptatt av å bygge muskulatur, og dropper gjerne den tradisjonelle slankekuren. De mer opptatt av å spise "riktig" i forhold til trening.
 
Det syke er den ekstreme opptattheten av mat og trening, at kroppen defineres som "perfekt". I tillegg brukes gjerne anabole steroider for å få større muskler enn det treningen alene kan gi.
 
 

 

 
Lommelegen

 

 

Senter for spiseforstyrrelser 
 

Ung.no

 


Postadresse: Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim • Besøksadresse: Calypso på Jessheim • utekontakten@ullensaker.kommune.no
Powered by mpPublishDesigned by mpDesign