Ullensaker HjemAktueltInformasjonSpørsmål og svarKontakt
Utekontakten Header Informasjon

Psykiske problemer

Eksempler på noen av de vanligste ungdomslidelsene, det vil si når du har fått personlige problemer som er alvorlige og som du trenger behandling av profesjonelle for å finne ut av.

Angst
Angst - denne intense følelsen av redsel som du ikke kan kontrollere og som oppstår uten noen åpenbar ytre årsak. Alle opplever angst særlig i forbindelse med kriser i livet. Når denne angsten går utover et menneskers daglige funksjon kalles det en angstlidelse.
Det kan være mange og sammensatte årsaker til at vi får angst. Hos noen oppstår det på grunn av spesielle situasjoner som høyder, heiser eller flyturer, men kan også oppstå uten at noe spesielt har skjedd. Angst kan også vise seg som frykt for å få sykdommer, eller bli utsatt for en ulykke, eller at andre skal rammes. Eller sosial angst, redd for andre mennesker, å være der det er mennesker.

Angstlidelser

Depresjon
Depresjon er en følelse av tristhet/ tungsinn som varer over lengre tid. Det kan være mange ulike årsaker til at en depresjon kan oppstå. Når vi har en type depresjon føler vi oss trist til sinns, mens det ved en annen type depresjon kan humøret svinge fra tristhet til at man føler seg i overstadig godt humør.

Klikk.no

Norsk helseinformatikk

Lommelegen


Schizofreni
Schizofreni er en sinnslidelse med en forvirret virkelighetsoppfatning, preget av at tankene stopper opp eller blir uten logisk sammenheng, ofte slik at den schizofrene lager nye, merkelige ord. Den schizofrene forsvinner inn i sin egen verden og trekker seg følelsesmessig tilbake fra omgivelsene.Til å begynne med kan vedkommende ofte virke overfølsom og ta til tårene hele tiden, etterhvert blir han vanskeligere å nå inn til. Ofte utvikles vrangforestillinger og følelsen av at kroppen er forandret og at kroppen påvirkes utenfra slik at man hører stemmer eller ser syner, såkalte hallusinasjoner. Ingen enkelt faktor kan alene forklare hvorfor noen får schizofreni og andre ikke. Det kan være en arvelig faktor (genetiske årsaker), og det kan være påvirkning fra den enkeltes oppvekstsmiljø. Symptomene kan være svært forskjellige fordi sykdommen kan ha mange stadier, faser og uttrykk. Schizofreni er en alvorlig lidelse som må behandles av helsepersonell.
Norsk helseinformatikk

Lommelegen

 


Postadresse: Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim • Besøksadresse: Calypso på Jessheim • utekontakten@ullensaker.kommune.no
Powered by mpPublishDesigned by mpDesign