Ullensaker HjemAktueltInformasjonSpørsmål og svarKontakt
Utekontakten Header Informasjon

Har du problemer?

Mange opplever ungdomstiden som vanskelig, det er hverken unormalt eller rart. Det å være ungdom betyr at du skal vokse fysisk og psykisk, bli bedre kjent med deg selv og verden rundt deg, få mer ansvar, flere plikter, teste rus og kjærlighet og mye mer. For mange ungdommer er det mye nytt å forholde seg til, det er ikke alltid like enkelt. Noen opplever at de i perioder har det vanskelig med seg selv, men for de fleste ordner det seg etterhvert som en forstår mer av seg selv og verden rundt. Alle ungdommer er forskjellige og møter personlige utfordringer eller problemer på forskjellig vis.

 

I don't want to talk about it - Snakk med noen!
Det å være alene med vanskelige tanker og følelser er ikke noe særlig godt. Spesielt hvis det er negativt og trist det du tenker og føler. Noen ganger kan en tenke at det er kun en selv som har det slik og at alle andre har det så bra og er så kule. De aller fleste ungdommer og voksne går i perioder rundt og tenker og føler på ting i livet som ikke er så greit. Noen tør ikke snakke med andre fordi det de tenker på føles flaut, pinlig eller skamfullt å prate om. Det viser seg ofte at det finnes andre som føler og tenker som du, du er ikke alene.

 

Feel the force! Kjenn din styrke!
Ungdom har "gøts" til å finne ut av tingene selv. Mange ungdommer snakker eller finner ut av ting sammen med venner, foreldre eller andre. Det er mange fordeler med å snakke om det du går og grubler på. Ofte er det slik at ved å høre seg selv snakke vil en lære mer om seg selv, ved å få tilbakemelding fra andre vil en kunne se ting annerledes, ved å få aksept fra den en prater med vil en føle seg lettet.

 

Utekontakten ser etter ressurser/muligheter hos ungdom som kommer til oss med ting som er vanskelige for dem. Vi graver oss ikke ned i problemet, men prøver sammen med ungdommen å se på løsninger og veien videre. Vår erfaring er at de fleste ungdommer opplever at det nytter å snakke. De synes det er fint å sette ord på det de opplever og at det er godt å bli tatt vare på av voksne.

 

Noen av de ungdommene som oppsøker Utekontakten kan ha det vanskelig i forhold til f.eks. skole, familie, venner, seksualitet, følelser, er deprimerte, spiseforstyrrelser, vært utsatt for overgrep, stiller strenge krav til seg selv, er bekymret for seg selv eller andre, egen eller andres rusbruk, seksuell legning, ensomhet, mobbing og mange, mange andre ting.

Utekontakten har taushetsplikt og har i utgangspunktet ikke lov til å gå videre med det ungdommen forteller. Hvis et problem er så alvorlig at det kan gå ut over liv og helse kan en sosialarbeider bryte taushetsplikten. Da skal ungdommen informeres og få si hva den mener. Noen ungdommer vil ha problemer som er såpass vanskelige at de trenger profesjonell hjelp til å forstå mer av seg selv og til å finne mulige veier ut av det som er vanskelig. Tar du kontakt med en helse og sosialarbeider skal/vil du bli tatt på alvor.

 

Ta vare på deg selv tips.

 

Ta vare på deg selv - ta ansvar for deg selv.

 

Vær ikke alene med det du opplever er vanskelig for deg.

 

Bestem deg for at du vil "lufte" dine tanker for noen.

 

Ta kontakt med noen du tror vil lytte og forstå deg.

 

Et problem er aldri så lite at det ikke skal snakkes om. Ikke bagatelliser eller bortforklar.

 

Det er normalt å være redd for hvordan andre vil reagere. Det går som oftest veldig bra.

 

Hvem? hva? hvor?

 

Utekontakten er et av de stedene du kan komme til for å snakke om det som er vanskelig. Vi har taushetsplikt!

 

Utekontakten er å treffe på Calypso ved Nordby ungdomsskole. Vil du treffe oss på andre tidspunkt, ring eller send e-post for å gjøre avtale (se kontaktinformasjon). Vi kan også møtes andre steder. Utekontakten kan også hjelpe deg videre til rette person eller kontor.

 

De fleste skolene, ungdomsskoler og videregående, har en helsesøster/bror de kan kontakte.

 

Helsestasjonen for ungdom på Jessheim har lege og helsesøster tirsdager mellom kl 1300 og 1700. Sted Veiberggata 1, med inngang fra Trondheimsveien og har telefonnummer 66 10 82 40.

Helsestasjonen på Kløfta er på Bakke skole og har telefonnummer 66 10 90 43. Er åpent mandag kl. 14.00-16.00.

Helsestasjonen for ungdom

 

Barnevernet er til for barn og ungdom. Her kan du ringe hvis du har problemer hjemme eller med andre voksne. Du trenger ikke si hvem du er når du ringer. Du kan si hva det er som er vanskelig og få råd fra barnevernet på hva du kan gjøre videre. Be om å få snakke med leder eller nestleder Tlf: 66 10 80 00.

 

Barne og ungdomspsykiatrien har tilbud om samtaler for deg som sliter ekstra tungt. Du kan ta kontakt med helsesøster eller Utekontakten som kan hjelpe deg med videre kontakt.

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste er til for deg som sliter i skolen. Det handler mest om skolefaglige vansker. Feks. skrive og lesevansker, konsentrasjonsproblemer, behov for hjelpemidler. Også det at man ikke trives på skolen. Du kan snakke med lærer om å bli henvist til PPT, eller med helsesøster/Utekontakten. Tlf. 66 10 80 00.

 

Du kan også ringe Kirkens SOS (22 40 00 40) eller Mental helse Norge (116 123),og snakke med voksne. Du trenger ikke si hvem du er.


Postadresse: Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim • Besøksadresse: Calypso på Jessheim • utekontakten@ullensaker.kommune.no
Powered by mpPublishDesigned by mpDesign