Ullensaker HjemAktueltInformasjonSpørsmål og svarKontakt
Utekontakten Header Informasjon

Abort

Når du har fått bekreftet at du er gravid så vil kanskje spørsmålet om du skal beholde barnet eller ta abort melde seg. Dette er et viktig og alvorlig spørsmål som du ikke bør finne ut av helt alene. Har du noen å snakke med som står deg nært så kan det være positivt å snakke med dem om dine føleleser og tanker omkring dette. Hvis det er vanskelig å snakke med foreldre eller andre du kjenner så vil det være best om du tar kontakt med feks. helsesøster, lege eller Utekontakten. Alle disse har TAUSHETSPLIKT.

 

Hva skjer? 
Når du har tatt en graviditetstest og den viser at du er gravid så må du kontakte lege. Legen vil undersøke deg og samtale med deg for blant annet å finne ut hvor lenge det er siden du ble gravid og om de valg som er aktuelle. Skal du ta abort må dette gjøres før fosteret er blitt 12 uker. Går du over denne tiden må en nemnd på sykehuset avgjøre om du kan få ta abort.

Hvis du velger å ta abort vil legen henvise deg til Sentalsykehuset i Akershus hvor du etter en stund vil få time. Du må møte på sykehuset om morgenen, blir undersøkt, får narkose og selve abortinngrepet blir så gjennomført. De fleste vil bli utskrevet samme dag. Et slikt inngrep kan være noe belastende å gjennomføre, og da kan det være godt å ha noe ilag med seg. Kanskje forledre, venn, helsesøster eller Utekontakten. Det er få og lite alvorlige komplikasjoner ved abortinngrep. Du kan i ettertid få psykiske reaksjoner selv om du i utgangspunktet har valgt riktig. Sorg, skyldfølelse og selvbebreidelse er de mest vanlige

reaksjonene.

 

Aldersgrensen for selvbestemt abort er 16 år. Er du under 16 år har foreldrene rett til å uttale seg. Noen leger vil akseptere at en jente under 16 år ikke ønsker at foreldre skal vite det, men i utgangspunktet har foreldre rett til å uttale seg. Ta dette opp med lege hvis du ikke ønsker foreldre involvert.

 

Utekontakten kan hjelpe deg å få time hos lege og være med deg om nødvendig. Vi kan også hjelpe deg å fortelle det hjemme på en best mulig måte. Ved selve inngrepet på sykehuset er det mulig for deg å ha noen med fra Utekontakten.

 

Alt om abort
 

Lommelegen

 

UNG.NO

 


Postadresse: Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim • Besøksadresse: Calypso på Jessheim • utekontakten@ullensaker.kommune.no
Powered by mpPublishDesigned by mpDesign